artykuł nr 1

Zarządzenie nr 50/2005 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 27.06.2005r.

Zarządzenie Nr 50/2005
Wójta Gminy Kłomnice
z dnia 27 czerwca 2005 roku

 

w sprawie powołania Przewodniczącego Komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli zdających egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

 

Na podstawie art.9g ust.2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118 poz. 1112 z późniejszymi zmianami) oraz Zarządzeń Wójta Gminy Nr 46/2005, Nr 47/2005, Nr 48/2005 oraz 49/2005 z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

 

Wójt Gminy Kłomnice zarządza, co następuje;

 

§ 1

 

Powołać Panią Wandę Kusztal Zastępcę Wójta Gminy Kłomnice na Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnych dla nauczycieli:

- mgr Agaty Krok,

- mgr Agnieszki Michoń,

- mgr Agnieszki Borowieckiej,

- mgr Aldony Siemińskiej

ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

§ 2

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.