artykuł nr 1

Zarządzenie Nr 122/04 Wójta Gminy Kłomnice z dnia 30.12.2004 r.

Zarządzenie Nr 122/04
Wójta Gminy Kłomnice
Z dnia 30.12.2004 r. 

         W sprawie: zmian w układzie wykonawczym budżetu na 2004 r.

 

§ 1

          Na podstawie Uchwały Rady Gminy Kłomnice Nr 107/XII/2004 z dnia 26-02-04 r. w sprawie budżetu gminy Kłomnice na 2004 r. na podstawie art. 89 ust. 2 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148) oraz w związku z podjętą Uchwałą  Rady Gminy Nr ...../...../04 z dnia 29.12.2004 r. w sprawie zmian w budżecie dokonuje się zmian w układzie wykonawczym jak w załączniku Nr 1.

Zmiany ogółem przedstawiają się następująco:

- zmniejszenie dochodów         1.911.329,-

- zwiększenie wydatków                20.100,-

§ 2  

         Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki:
Załąćznik nr 151 KB