artykuł nr 1

Uchwała nr 87/XI/2011 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.11.2011