artykuł nr 1

Uchwała Nr 294/XL/2010 Rady Gminy Kłomnice z dnia 17.10.2010r.