artykuł nr 1

Wysokość podatku od środków transportowych na rok 2008

Określa się wysokość rocznych stawek podatku od środków transportowych na 2008 rok :

1/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej:

a/ powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton
Dopuszczalna masa całkowita w tonachpowyżej 3,5 do 5,5 włącznie

Powyżej 5,5 do 9 włącznie

Powyżej 9 i mniej niż 12

Od samochodów posiadających katalizatory

426,00

638,00

850,00

Od pozostałych

531,00

741,00

955,00


b/ równej lub wyższej niż 12 ton


Dopuszczalna masa całkowita


2 osie
Nie mniej niżMniej niżZawieszenie osi pneumatyczne lub równoważne

Inny system zawieszenia osi


Stawka podatku w złotych


12

15

15


1.168,00

1.275,00

1.488,00

1.594,00

3 osie

Stawka podatku w złotych

12

19

23

19

23

1.381,00

1.488,00

1.594,00

1.701,00

1.806,00

1.914,00
4 osie i więcej

Stawka podatku w złotych


12

27

29


27

29


1.701,00

1.806,00

1.914,00


2.019,00

2.125,00

2.271,00


2/ od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

a/ od 3,5 tony i poniżej 12 ton

Ciągniki wyprodukowane

Do 10 lat

Powyżej 10 lat

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 do 7 ton


690,00


797,00

- ciągniki o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 7 ton i poniżej 12 ton


903,00


1.116,00

b/ równej lub wyższej niż 12 ton


Dopuszczalna masa całkowita

w tonach

2 osie

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

25

31

25

31

1.381,00

1.488,00

1.594,00

1.488,00

1.594,00

1.794,00

3 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

40

40

1.594,00

2.019,00

1.823,00

2.359,00


3/ przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:


- przyczepy lub naczepy 531 ,- zł

4/ przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego.

Dopuszczalna masa całkowita w tonach

1 oś

Nie mniej niż

Mniej niż

Zawieszenie osi pneumatyczne lub podobne

Inny system zawieszenia osi

Stawka podatku w złotych

12

25

25

637,00

741,00

741,00

850,002 osie

Stawka podatku w złotych

12

28

33

38

28

33

38

741,00

850,00

955,00

1.214,00

850,00

955,00

1.365,00

1.796,003 osie i więcej

Stawka podatku w złotych

12

38

38

1.268,00

1.585,00

1.373,00

1.691,00


5/ od autobusów:Mniej niż 30 miejsc

Równej lub więcej niż 30 miejsc

Stawka podatku w złotych


Do 10 lat


744,00


1.490,00

Powyżej 10 lat

850,00


1.595,00Terminy płatności

Osoby fizyczne mogą uiścić podatek w maksymalnie w 2 ratach, w dniach: do 15 lutego i do 15 września.

Osoby prawne do 15 każdego miesiąca.

Wpłaty dokonać można:

- do rąk sołtysa

- w Urzędzie Gminy

- przez pocztę lub rachunek bankowy