artykuł nr 1

Wysokość podatku od środków transportowych na rok 2020

Uchwała dotycząca stawek podatku od nieruchomości znajduje się w dziale uchwały.

Treść dostępna pod odnośnikiem: Uchwała Nr 112/XIV/2019 Rady Gminy Kłomnice z dnia 28.11.2019