artykuł nr 1

Wysokość podatku od środków transportowych na rok 2019

Uchwała dotycząca stawek podatku od nieruchomości znajduje się w dziale uchwały.

Treść dostępna pod odnośnikiem: Uchwała Nr 15/III/2018 Rady Gminy Kłomnice z dnia 12.12.2018