artykuł nr 1

Wysokość podatku od środków transportowych na rok 2018

Uchwała dotycząca stawek podatku od nieruchomości znajduje się w dziale uchwały.

Treść dostępna pod odnośnikiem: Uchwała Nr 273.XXXVII.2017 Rady Gminy Kłomnice z dnia 21.11.2017