artykuł nr 1

Wysokość podatku od środków transportowych na rok 2017

Uchwała dotycząca stawek podatku od nieruchomości znajduje się w dziale uchwały.

Treść dostępna pod odnośnikiem: Uchwała Nr 173.XXVII.2016