artykuł nr 1

Wysokość podatku od środków transportowych na rok 2014

Uchwała dotycząca stawek podatku od środków transportowych znajduje się w dziale uchwały.
Treść dostępna pod odnośnikiem: Uchwała Nr 232/XXVIII/2013