artykuł nr 1

Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na rok 2011

Załączniki:
treść uchwały49 KB