artykuł nr 1

Uchwała Nr 231/XXXI/09 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2009r.