artykuł nr 1

Uchwała Nr 272/XXIX/05 Rady Gminy Kłomnice z dnia 29.12.2005 rok