artykuł nr 1

Skład Rady Gminy Kłomnice kadencji 2018-2023

Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice:

 • Żurek Bartłomiej

Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy:

 • Wilkoszewski Kazimierz

Członkowie Rady Gminy:

 • Bartnik Tomasz
 • Derda Adam
 • Igielski Tomasz
 • Kopka Włodzimierz
 • Kowalik Paweł
 • Koza Anna
 • Koza Józef
 • Kusztal Wanda
 • Łapeta Jarosław
 • Nalewajka Małgorzata
 • Szymczak Marek
 • Szymczyk Wojciech
 • Wilk Andrzej

 

 

obrazek
Dostępne kategorie:
Skład Rady