artykuł nr 1

Skład Rady Gminy Kłomnice kadencji 2014-2018


Worwąg Adam - Przewodniczący Rady Gminy Kłomnice
Jędras Wiesława  -  Z-ca Przewodniczącego Rady Gminy

Jurczyk Sławomir
Kusztal Wanda      
Koza Anna
Łapeta Jarosław  
Matuszczak Stanisław  
Milczarek Wojciech  
Nalewajka Małgorzata
Politański Sylwester 
Szymczak Marek    
Szymczyk Wojciech
Śpiewak Andrzej
Wilk Andrzej  
Wilkoszewski Kazimierz  

 

 

Dostępne kategorie:
Skład Rady