artykuł nr 1

Dane podstawowe

nazwa: Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach 

adres: 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 18 A

telefon: 34/ 34 73 188 

e-mail: cis@klomnice.pl

www: http://cis.klomnice.pl

kierownik: p. o. Kamil Zyzik