artykuł nr 6

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia.

Wykaz

artykuł nr 7

Ogłoszenie o wyniku I pisemnego przetargu ofert...

Ogłoszenie o wyniku

artykuł nr 8

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym...

Ogłoszenie

artykuł nr 9

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym...

Ogłoszenie

artykuł nr 10

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym...

Ogłoszenie