artykuł nr 36

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do...

Wykaz

artykuł nr 37

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia...

Wykaz

artykuł nr 38

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy...

Wykaz

artykuł nr 39

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy...

Wykaz

artykuł nr 40

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy...

Wykaz