artykuł nr 6

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do...

Wykaz

artykuł nr 7

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do...

Wykaz

artykuł nr 8

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do...

Wykaz

artykuł nr 9

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia...

Wykaz

artykuł nr 10

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do...

Wykaz