artykuł nr 6

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do...

Wykaz

artykuł nr 7

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia...

Wykaz

artykuł nr 8

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do...

Wykaz

artykuł nr 9

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym...

Ogłoszenie

artykuł nr 10

Ogłoszenie o wyniku przeprowadzonego I pisemnego...

Ogłoszenie o wyniku