artykuł nr 26

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia...

Wykaz

artykuł nr 27

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy...

Wykaz

artykuł nr 28

Ogłoszenie o wyniku I pisemnego przetargu ofert...

Ogloszenie

artykuł nr 29

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia...

Wykaz

artykuł nr 30

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do użyczenia...

Wykaz