artykuł nr 16

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy...

Wykaz

artykuł nr 17

Wykaz nieruchomości położonych na terenie gminy...

Wykaz

artykuł nr 18

Ogłoszenie o I ustnym przetargu nieograniczonym...

Ogłoszenie

artykuł nr 19

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w...

Ogłoszenie

artykuł nr 20

Ogłoszenie o wyniku I pisemnego przetargu ofert...

Ogłoszenie

Dostępne kategorie:
Rok 2021
Rok 2020
Rok 2019
Rok 2018