artykuł nr 11

Remont i przebudowa zdegradowanego budynku na...

Przetarg nieograniczony

artykuł nr 12

Budowa kontenerowej pompowni wody i zbiorników...

Przetarg nieograniczony

artykuł nr 13

Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Garnku w...

Szkoła Podstawowa w Garnku ogłasza przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów do Szkoły Podstawowej w Garnku w okresie wrzesień - grudzień 2019 CPV: 60130000-8 Termin składania ofert: 4 lipca 2019r. do godz. 10:00 Więcej informacji w ogłoszeniu, SIWZ oraz załącznikach.

artykuł nr 14

Remont i przebudowa zdegradowanego budynku na...

Przetarg nieograniczony

artykuł nr 15

Zakup średniego samochodu ratowniczo -...

Przetarg nieograniczony