artykuł nr 1

ogłoszenie o wyniku przetargu

ogłoszenie

artykuł nr 2

ogłoszenie o wyniku przetargu

ogłoszenie

artykuł nr 3

ogłoszenie o wyniku I przetargu

Ogłoszenie

artykuł nr 4

Dowóz uczniów do Zespołu Szkół w Kłomnicach...

Zespół Szkół w Kłomnicach ogłasza przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów z miejscowości Zdrowa i Lipicze do Zespołu Szkół w Kłomnicach w okresie od stycznia do czerwca 2016 roku. CPV: 60130000-8 Termin składania ofert: 22 grudzień 2015r. do godz. 9:00 Więcej informacji w ogłoszeniu, SIWZ oraz załącznikach.

artykuł nr 5

Wykaz nieruchomości rolnych do dzierżawy na...

Wykaz