artykuł nr 41

wykaz dot. dzierżawy działki rolnej

wykaz

artykuł nr 42

Wykaz dot. sprzedaży działki zabudowanej w...

wykaz

artykuł nr 43

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w...

przetarg nieograniczony

artykuł nr 44

ogłoszenie o wyniku przetargu

ogłoszenie

artykuł nr 45

ogłoszenie o wyniku przetargu na nieruchomości...

ogłoszenie