artykuł nr 31

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów...

przetarg nieograniczony

artykuł nr 32

Przebudowa drogi gminnej ul. Sobieskiego w...

Przetarg nieograniczony

artykuł nr 33

Utwardzenie terenu (gminnej drogi wewnętrznej)...

Przetarg nieograniczony

artykuł nr 34

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w...

przetarg nieograniczony

artykuł nr 35

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym...

ogłoszenie