artykuł nr 21

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w...

Przetarg nieograniczony

artykuł nr 22

Budowa sieci wodociągowej w miejscowosci...

Przetarg nieograniczony

artykuł nr 23

Wykaz dot. sprzedaży nieruchomości rolnej nr 441...

wykaz

artykuł nr 24

Renowacja i modernizacja boiska sportowego w...

Przetarg nieograniczony

artykuł nr 25

Udzielenie i obsługa kredytu bankowego w...

przetarg nieograniczony