artykuł nr 16

Świadczenie usługi odbierania odpadów...

przetarg nieograniczony

artykuł nr 17

Wykaz dot. sprzedaży nieruchomości rolnej nr 632...

Wykaz

artykuł nr 18

Przebudowa drogi gminnej w Przybyłowie, działka...

przetarg nieograniczony

artykuł nr 19

Ogłoszenie o II ustnym przetargu nieograniczonym...

Ogłoszenie

artykuł nr 20

Budowa linii napowietrznej oświetlenia ulicznego...

Przetarg nieograniczony