artykuł nr 11

Ogłoszenie o wyniku przetargu

ogłoszenie

artykuł nr 12

Świadczenie usługi odbierania, transportu i...

przetarg nieograniczony

artykuł nr 13

Ogłoszenie o I przetargu na wynajęcie lokalu

ogłoszenie

artykuł nr 14

Rokowania po II przetargu na sprzedaż...

Rokowania

artykuł nr 15

Wykaz dot.wynajęcia lokalu

wykaz