artykuł nr 1

Wywóz nieczystości stałych z budynków...

Przetarg nieograniczony

artykuł nr 2

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ogłoszenie

artykuł nr 3

Świadczenie usługi odbierania odpadów...

Przetarg nieograniczony

artykuł nr 4

Zakup i dostawa używanych pojemników na odpady...

przetarg nieograniczony

artykuł nr 5

Ogłoszenie o wyniku przetargu

Ogłoszenie