artykuł nr 36

Przebudowa drogi gminnej ul Mierniczej w...

Przebudowa drogi gminnej ul Mierniczej w miejscowości Rzeki Wielkie

artykuł nr 37

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż...

Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości w Garnku

artykuł nr 38

II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż...

Ogłoszenie o II przetargu

artykuł nr 39

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huby (nr...

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huby (nr ewid dz 1305)

artykuł nr 40

Przebudowa drogi gminnej ul. Głównej w...

Przebudowa drogi gminnej ul. Głównej w miejscowości Witkowice