artykuł nr 16

Wykaz dot. sprzedaży nieruchomości w Garnku przy...

Sprzedaż nieruchomości w Garnku ul. Mokra - wykaz

artykuł nr 17

I pisemny przetarg ofert na dzierżawę...

Pisemny przetarg ofert na dzierżawę

artykuł nr 18

Przetarg nieograniczony na Dowóz uczniów z...

Przetarg nieograniczony

artykuł nr 19

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na...

I przetarg nieograniczony na sprzedaż działki w Zdrowej

artykuł nr 20

Wykaz dot. wydzierżawienia nieruchomości rolnych...

wykaz - wydzierżawienie nieruchomości rolnych