artykuł nr 16

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY na „Dowóz...

Działając na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

artykuł nr 17

Dowóz uczniów z miejscowości Chmielarze, Rzeki...

Przetarg nieograniczony

artykuł nr 18

Przetarg nieograniczony na Modernizację drogi...

Przetarg nieograniczony

artykuł nr 19

Przetarg nieograniczony na Budowę boiska...

Przetarg nieograniczony

artykuł nr 20

Przetarg nieograniczony na Wykonanie doświetlenia...

Przetarg nieograniczony na Wykonanie doświetlenia ulicy Projektowej, Rolniczej i Głównej w miejscowości Garnek