artykuł nr 11

Przetarg nieograniczony na budowę sieci...

Przetarg nieograniczony

artykuł nr 12

Przetarg nieograniczony na przebudowę drogi...

Przebudowa drogi gminnej ulica Mstowska w miejscowości Rzerzęczyce

artykuł nr 13

Przetarg nieograniczony na Termorenowację budynku...

Termorenowacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Kłomnicach

artykuł nr 14

Przetarg nieograniczony na opracowanie...

Przetarg nieograniczony

artykuł nr 15

Przetarg nieograniczony na sprzedaż ...

WÓJT GMINY KŁOMNICE ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Pacierzów gmina Kłomnice