artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na Renowację boiska...

Przetarg nieograniczony

artykuł nr 7

II przetarg nieograniczony na sprzedaż ...

związku z negatywnym wynikiem I przetargu, który był przeprowadzony w dniu 31 sierpnia 2007r ogłasza się I I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Pacierzów gmina Kłomnice - działka oznaczona nr 362/2 o p

artykuł nr 8

Przetarg nieograniczony na Remont sali...

Przetarg nieograniczony

artykuł nr 9

Przetarg nieograniczony na Renowację boiska...

Przetarg nieograniczony

artykuł nr 10

Przetarg nieograniczony na budowę sieci...

Przetarg nieograniczony