artykuł nr 1

Przetarg na działkę w Rzekach Małych

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony

artykuł nr 2

Przetarg na działki w Rzekach Wielkich

Wójt Gminy klomnice ogłasza I przetarg ustny nieograniczony ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Rzeki Wielkie

artykuł nr 3

Przetarg na lokal w Witkowicach

Wójt Gminy Kłomnice Ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na wynajem budynku o pow.37,63m2 usytuowanego na działce będącej własnością Gminy nr 33/1 k.m.1, KW NR 82708 w miejscowości Witkowice przy. ul. Częstochowskiej.

artykuł nr 4

Wójt Gminy Kłomnice podaje do publicznej...

Wójt Gminy Kłomnice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do wynajęcia: 1. budynek o pow. użytkowej 37,63m2 usytuowany na działce nr 33/1 w miejscowości Witkowice przy ul. Częstochowskiej, k.m.1, KW Nr 82708

artykuł nr 5

Wójt Gminy Kłomnice podaje do publicznej...

Wójt Gminy Kłomnice podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu nieograniczonego: 1. Obręb: RZEKI MAŁE ul. Karczewicka 2. nieruchomość oznaczona jako działka nr 1009 o pow.0,9477 ha ...