artykuł nr 31

I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż...

WÓJT GMINY KŁOMNICE ogłasza I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej na terenie gminy Kłomnice.

artykuł nr 32

Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO na:...

Przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO na: „Budowę boisk sportowych przy szkole Podstawowej w Kłomnicach”

artykuł nr 33

Przetarg nieograniczony powyżej 60 000 Euro na...

Urząd Gminy, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, tel. 3281-122, fax 3281-121, ogłasza przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO na: „Przebudowę i modernizację ul. Zielonej w miejscowości Kłomnice”