artykuł nr 1

I przetarg nieograniczony na sprzedaż...

WÓJT GMINY KŁOMNICE ogłasza I przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanych położonych w miejscowości Rzeki Wielkie gm. Kłomnice

artykuł nr 2

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o...

Dyrektor Zespołu Szkół w Witkowicach, Witkowice, ul. Częstochowska 22, 42-270 Kłomnice, woj. śląskie, tel. 0-34/328-92-01; Ogłasza przetarg nieograniczony na: ”na Zakup 10.000 litrów oleju opałowego dla zespołu Szkół w Witkowicach”

artykuł nr 3

Przetarg nieograniczony na: „Świadczenie...

Gmina Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, tel. 3281-122, fax 3281-121, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie zimy 2005/2006”

artykuł nr 4

Gmina Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka...

przetarg nieograniczony powyżej 60.000 EURO na: „Renowację boiska sportowego i przystosowanie terenu dla potrzeb rekreacyjno – kulturalnych w Garnku”

artykuł nr 5

Gmina Kłomnice, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka...

przetarg nieograniczony na: „Świadczenie usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych w okresie zimy 2005/2006”