artykuł nr 6

Przetarg nieograniczony na zimowe utrzymanie dróg...

URZĄD GMINY KŁOMNICE ogłasza przetarg nieograniczony na: świadczenie kompleksowych usług w zakresie zimowego utrzymania dróg gminnych, w okresie zimy 2003/2004.

artykuł nr 7

Przetarg nieograniczony na dowóz uczniów z...

Zespół Szkół w Kłomnicach, 42-270 Kłomnice, ul. Szkolna 1, gm. Kłomnice, tel. /0-34/ 328-10-38 ogłasza przetarg nieograniczony na dowóz uczniów z miejscowości Zdrowa i Lipicze do szkoły (łącznie około 34 km dziennie w dni pracy szkoły).

artykuł nr 8

Przetarg

Przetarg na remont podłogi w budynku hali sportowej w Kłomnicach

artykuł nr 9

Przetarg na budowę napowietrzno-kablowej lini...

Urząd Gminy Kłomnice ogłasza przetarg nieograniczony na: „Budowę napowietrzno – kablowej linii oświetlenia ulicznego pomiędzy miejscowościami Witkowice i Nieznanice”

artykuł nr 10

Przetarg na remont drogi

Urząd Gminy, 42-270 Kłomnice, ul. Strażacka 20, tel. 3281-122, fax 3281-121, ogłasza przetarg nieograniczony na: „Remont drogi dojazdowej do pól w Sołectwie Pacierzów”