artykuł nr 1

PETYCJA o zatwierdzenie WNIOSKU Suwerena RP o...

Treść petycji w załączniku

artykuł nr 2

Petycja o przystąpienie do Sojuszu Pokojowego i o...

Treść petycji w załączniku.

artykuł nr 3

Petycja w sprawie zwiększenia świadomości...

Petycja w sprawie zwiększenia świadomości prawnej dotyczącej transplantacji wśród lokalnej społeczności