artykuł nr 1

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektor...

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Kłomnicach

artykuł nr 2

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik...

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Referatu Strategii, Rozwoju i Funduszy Zewnętrznych

artykuł nr 3

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze -...

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. organizacji pozarządowych i sportu

artykuł nr 4

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik...

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłomnicach

artykuł nr 5

Konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka...

Wójt Gminy Kłomnice ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Kłomnicach, ul. Częstochowska 96 42-270 Kłomnice