artykuł nr 1

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłomnice ul. Nieznanicka i Zdrowska na działkach o nr ewid. 445, 472, 473, 492/4, 492/1, 506 obręb Nieznanice, 2761/30, 51/2, 51/3, 51/4, 51/5, 52/2, 53/2, 81/1, 81/2 obręb Kłomnice.

artykuł nr 2

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłomnice ul. Częstochowska, Kolejowa, Wesoła, Zachodnia na działkach o nr ewid., 534, 577, 576, 575, 574, 573/1 obręb Nieznanice, 2764, 6/1, 6/3, 7, 14, 15/3, 13, 12, 11, 10/1, 10/2, 2752, 9/2, 9/1, 8/2, 8/3, 8/4, 2762, 2754, 2761/26, 2761/27, 2761/37, 2758 obręb Kłomnice.