artykuł nr 16

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Częstochowie I w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach

Treść w załączniku.

artykuł nr 17

Komunikat Komisarza Wyborczego w Częstochowie I z...

o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Kłomnice zarządzonych na dzień 18 lipca 2021 r.

artykuł nr 18

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia...

w sprawie podania do wiadomości wyborców informacji o okręgu wyborczym, numerze i granicach, liczbie radnych wybieranych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Kłomnicach

artykuł nr 19

Komunikat Komisarza Wyborczego o przyjmowaniu zgłoszeń komitetów i kandydatów na radnych

Treść w załączniku.

Załączniki:
Komunikat 107 KB
artykuł nr 20

Zarządzenie w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających do Rady Gminy Kłomnice w okręgu wyborczym nr 3 z kalendarzem wyborczym

Dokument w załączniku.

Załączniki:
Zarządzenie 238 KB