artykuł nr 1

4/2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłomnice, ul. Nieznanicka i Zdrowska.

artykuł nr 2

3/2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Kłomnice, ul. Częstochowska, Kolejowa, Wesoła, Zachodnia

artykuł nr 3

2/2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Budowa budynku produkcyjnego w Kłomnicach przy ul. Kolejowej.

artykuł nr 4

1/2021 Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych...

Przebudowa drogi dojazdowej do pól - ulica Polna, w miejscowości Rzeki Male, gmina Kłomnice, powiat częstochowski.