artykuł nr 11

Informacja o czynnym i biernym prawie wyborczym w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Treść w załączniku

artykuł nr 12

Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

obrazek

Treść w załączniku

artykuł nr 13

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.06.2020

dotycząca wyznaczenia na obszarze gminy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń plakatów komitetów wyborczych

artykuł nr 14

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 08.06.2020

dotycząca zgłoszeń przez komitety wyborcze i wyborców, kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

artykuł nr 15

POSTANOWIENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ...

w sprawie zarządzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej