artykuł nr 6

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12...

o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.:

artykuł nr 7

Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia...

o kandydatach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w wyborach zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

artykuł nr 8

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I...

Uzupełnienia i losowania kandydatów do komisji

artykuł nr 9

Informacja o możliwości skorzystania przez każdego wyborcę z korespondencyjnego trybu głosowania oraz sposobie realizacji tego prawa w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Treść w załącznikach.

artykuł nr 10

Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych wraz z załącznikami