artykuł nr 1

Protokół z przeprowadzonych konsultacji...

Protokół

artykuł nr 2

Konsultacje społeczne w sprawie projektu uchwały...

Konsultacje społeczne

artykuł nr 3

PROTOKÓŁ z przeprowadzonych konsultacji...

Wójt Gminy Kłomnice informuje

artykuł nr 4

Konsultacje społeczne projektów uchwał Rady...

Ogłoszenie o konsultacjach

artykuł nr 5

Konsultacje w sprawie projektu Uchwały Rady Gminy...

Ogłoszenie o konsultacjach