artykuł nr 1

INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE...

Komisarz Spisowy Wójt Gminy Kłomnice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.

artykuł nr 2

Informacja o wynikach naboru

NA KIEROWNIKA W SAMORZĄDOWYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KŁOMNICACH OGŁOSZONEGO ZARZĄDZENIEM NR 37/2020 WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DNIA 10.03.2020r.

artykuł nr 3

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Kierownika...

Stanowisko urzędnicze:  Kierownik w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach w wymiarze 1 etatu.

artykuł nr 4

Informacja o wynikach naboru

Informacja o wynikach naboru na stanowiska animatora sportu

artykuł nr 5

Nabór na stanowiska animatora sportu na dwóch...

W związku z realizacją programu „Lokalny Animator Sportu” w 2020 roku Wójt Gminy Kłomnice ogłasza nabór na stanowiska animatora sportu na dwóch boiskach Orlik.