artykuł nr 1

Informacja o wynikach naboru z dnia 21.12.2020

Na podinspektora ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych w Urzędzie Gminy w Kłomnicach, ogłoszonego zarządzeniem Wójta Gminy Kłomnice nr 172/2020 z dnia 7 grudnia 2020r.

artykuł nr 2

Nabór na wolne stanowisko urzędnicze

- podinspektor ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych

artykuł nr 3

INFROMACJA O OTWARTYM I KONKURENYCJNYM NABORZE...

Komisarz Spisowy Wójt Gminy Kłomnice ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego Spisu Rolnego w 2020r.

artykuł nr 4

Informacja o wynikach naboru

NA KIEROWNIKA W SAMORZĄDOWYM ZAKŁADZIE BUDŻETOWYM CENTRUM INTEGRACJI SPOŁECZNEJ W KŁOMNICACH OGŁOSZONEGO ZARZĄDZENIEM NR 37/2020 WÓJTA GMINY KŁOMNICE Z DNIA 10.03.2020r.

artykuł nr 5

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko Kierownika...

Stanowisko urzędnicze:  Kierownik w Samorządowym Zakładzie Budżetowym Centrum Integracji Społecznej w Kłomnicach w wymiarze 1 etatu.