artykuł nr 1

PUBLICZNIE DOSTEPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH...

Wykonanie urządzeń umożliwiających pobór wód podziemnych na terenie F.H.U.P Chemal w Niwkach.

artykuł nr 2

PUBLICZNIE DOSTĘPNY WYKAZ DANYCH O DOKUMENTACH...

Przebudowa instalacji do wtórnego wytopu aluminium w istniejącej hali należącej do firmy PPH Eko-Świat w Kłomnicach przy ul. Kolejowej 45/46, na działkach o nr ewid. 45/2, 46, 47.