artykuł nr 6

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I...

o możliwości dodatkowych zgłoszeń kandydatów i losowaniach

artykuł nr 7

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 12...

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

artykuł nr 8

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 11...

Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684 i 1504) Wójt Gminy Kłomnice podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.:

artykuł nr 9

Informacja dotycząca zgłoszeń przez komitety wyborcze, kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

INFORMACJA

dotycząca zgłoszeń przez komitety wyborcze, kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019r.

Informujemy, iż zgłoszenia kandydatów na członków Obwodowych Komisji Wyborczych przyjmowane są w Urzędzie Gminy Kłomnice:

pokój nr 208 – II piętro, w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek - od 7.30 do 15.30, wtorek od 7.30 do 16.00, piątek od 7.30 do 15.00.

Zgłoszenia przyjmowane są do dnia 13 września 2019r.

artykuł nr 10

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 04...

Wyborca niepełnosprawny, mieszkaniec Gminy Kłomnice, posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych może głosować korespondencyjnie.