artykuł nr 11

Informacja Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29...

o możliwości głosowania korespondencyjnego przez wyborców niepełnosprawnych w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 26 maja 2019r.

artykuł nr 12

Protokół z losowania składów obwodowych komisji wyborczych

Treść w załączniku

artykuł nr 13

Obwieszczenie Wójta Gminy Kłomnice z dnia 29...

w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych.

artykuł nr 14

Informacja Komisarza Wyborczego w Częstochowie I...

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2019 r. poz. 684), w celu powołania w gminie Kłomnice obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r., Komisarz Wyborczy w Częstochowie I informuje, co następuje:

artykuł nr 15

Postanowienie Nr DCZ-532-132019 Komisarza Wyborczego w Częstochowie I

Treść w załączniku